تماس با ما

صاحب امتیاز دامنه و مدیرعامل:علیرضا غیوران

آدرس : میدان ولی عصر، نرسیده به سه راه دکتر فاطمی، خیابان صدر، شماره 45، واحد 11

شماره تماس:  10 84 91 88 021 

                          34 50 91 88 021

شماره فکس:  13 39 78 89 021

همراه :             09 04 615 0912


کد پستی :1594944934

آدرس پست الکترونیکی: Info@Iranpardeh.ir

 

 
 
 
  Captcha